Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá chép size 3-4kg/con + 3 con chép khoen xanh tặng 2 suat câu (2022-05-31 13:04:07)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2022-05-31 13:04:07

Thả cá chép size 3-4kg/con + 3 con chép khoen xanh tặng 2 suat câu

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 16h30 thực hiện thả trước 75kg cá lóc vào hồ chuyên cá lóc. Thứ 6. Ngày 3/6/2022 (2022-06-03 17:15:32)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá chép size 3-4kg/con + 3 con chép khoen xanh tặng 2 suat câu (2022-05-31 13:04:07)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá chép size 3-4kg/con + 3 con chép khoen xanh tặng 2 suat câu (2022-05-31 13:04:07)
Shopping cart