Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2. (2022-02-10 10:03:23)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2022-02-10 10:03:23

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.
Hồ Chép Út Lệ đã cải tạo xong ! Dự là cá mới thả ra sẽ ăn câu ngay sau 2 tiếng !
Lịch thả cá : thứ 3-5-7-CN mỗi ngày thả 100kg lúc 9h sáng ! Hồ chỉ thu lại cá Chép giá 20n/kg !( sau 18h ko thu lại cá >>>đến ngày 20/2 sẽ thu lại full giờ ).

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả 80kg cá chép * 5 con khoen đỏ,tha ca loc + 10 con duoi do (2022-06-16 13:26:34)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2. (2022-02-10 10:03:23)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2. (2022-02-10 10:03:23)
  1. Hồ cá tap bao giơ câu lại chú hổ

Shopping cart