Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Nội Quy Heo út lệ tính từ 7h đến 20h cho cả 3 loại Heo! Heo Chép 4.5kg trở lên, (2023-05-22 22:10:44)

Nội Quy Heo út lệ tính từ 7h đến 20h cho cả 3 loại Heo! Heo Chép 4.5kg trở lên,


2023-05-22 22:10:44

Nội Quy Heo út lệ tính từ 7h đến 20h cho cả 3 loại Heo! Heo Chép 4.5kg trở lên, Heo Lóc có đeo khoen đỏ ở đuôi !
Heo Chép lên sau 20h thửơng 300n và thả cá lại hồ


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Em thả 1 tấn cá tra size 4-5-6-7kg/con ! Gia ve 200n/suat 6 tieng ! Thau lai cá (2022-03-04 14:18:47)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Nội Quy Heo út lệ tính từ 7h đến 20h cho cả 3 loại Heo! Heo Chép 4.5kg trở lên,  (2023-05-22 22:10:44)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Nội Quy Heo út lệ tính từ 7h đến 20h cho cả 3 loại Heo! Heo Chép 4.5kg trở lên, (2023-05-22 22:10:44)
Shopping cart