Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – hôm nay hồ Chép út Lệ thả 300kg cá Chép+10 con cá Chép to hơn 3kg. (2022-03-09 10:45:53)

hôm nay hồ Chép út Lệ thả 300kg cá Chép+10 con cá Chép to hơn 3kg.


2022-03-09 10:45:53
hôm nay hồ Chép út Lệ thả 300kg cá Chép+10 con cá Chép to hơn 3kg.
Giá vé 200n/suất 4 tiếng ,tiếng + 40n ,hồ thu lại cá 20n/kg
Các giải thưởng cụ thể như sau :
1-khách câu dc cá chép >3kg hợp lệ thưởng 1 triệu tiền mặt
2-khách câu dc cá chép 2.5kg đến < 3kg thưởng 1 phần Gà 2 món phục vụ tại quán 3-Chép > 3kg không hợp lệ thưởng 200n
Lưu ý : Các loại cá Chép được trao thưởng xin quý khách vui lòng thả lại xuống hồ ngay mục đích duy trì giải thưởng !

Nội quy tham gia câu cá chép có thưởng
* Giờ câu quy định từ 6h-22h
*- cá phải lên trong khung giờ khách đã đăng ký với phục vụ
*-không câu trùng vuốt
*-không câu treo ngoài ống,không câu lửng trôi phao
*– quy định nho 6 lưỡi trở xuống !
*-cá hợp lệ khi lưỡi trong miệng cá và được phục vụ xác nhận . khi phát hiện cá to phải thông báo ngay với nhân viện ra trợ giúp !
Hồ câu cá Út lệ trân trọng kính mời !
Ngày mai thứ 5 ngày 10/3 em khai đao !


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – hôm nay hồ Chép út Lệ thả 300kg cá Chép+10 con cá Chép to hơn 3kg. (2022-03-09 10:45:53)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – hôm nay hồ Chép út Lệ thả 300kg cá Chép+10 con cá Chép to hơn 3kg. (2022-03-09 10:45:53)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Huỳnh Kim Nhựt Nguyễn Tài đi kiếm lúa kìa ?

  2. Ơ. Heo 5tr của em đâu rồi

Shopping cart