Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 tiếng , khác (2023-10-27 07:41:24)

Hồ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 tiếng , khác


2023-10-27 07:41:24

Hồ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 tiếng , khách câu 12 tiếng=400n. khách câu 5 suất tặng 1 suất .
DC : 546/21 Bình Quới P28 quận Bình Thạnh
DT : 0983454621


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Ca len
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 tiếng , khác (2023-10-27 07:41:24)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 tiếng , khác (2023-10-27 07:41:24)
  1. 48kg + 26kg mà thành 80kg.vãi

Shopping cart