Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – HỒ LÓC NGÂM (2023-10-25 09:45:25)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2023-10-25 09:45:25

HỒ LÓC NGÂM
mỗi ngày thả 80kg cá Lóc lúc 7h+clip cân cá .Vé 250n/s 5 tiếng và 400n/s 12 tiếng.KM câu 5s tặng 1 suấtHỒ LÓC NGÂM
mỗi ngày thả 80kg cá Lóc lúc 7h+clip cân cá .Vé 250n/s 5 tiếng và 400n/s 12 tiếng.KM câu 5s tặng 1 suất

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới - Tạm dẫn đầu e Tuân 12,7kg(chép vàng và heo đều tính) (2023-08-07 19:56:18)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – HỒ LÓC NGÂM (2023-10-25 09:45:25)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – HỒ LÓC NGÂM (2023-10-25 09:45:25)
  1. Có hồ cá rô đầu vuông ko ạ

Shopping cart