Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ câu cá Út Lệ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 (2023-11-02 08:08:17)

Hồ câu cá Út Lệ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5


2023-11-02 08:08:17

Hồ câu cá Út Lệ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 tiếng , khách câu 12 tiếng=400n. khách câu 5 suất tặng 1 suất . Khuyến mãi cá Lóc khoen đỏ thưởng 1tri + 200 mỗi ngày
DC : 546/21 Bình Quới P28 quận Bình Thạnh
DT + zalo ; 0983454621

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Tết tây em khui hầm
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ câu cá Út Lệ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 (2023-11-02 08:08:17)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ câu cá Út Lệ thả mỗi ngày 80kg cá Lóc lúc 7h bên hồ Lóc Ngâm . vé 250n/suất 5 (2023-11-02 08:08:17)
Shopping cart