Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ cá tạp Út Lệ thứ 7 ngày 12/2 khai trương. Cá nền gồm : cá tra,cá phi ,cá chép (2022-02-10 10:07:24)

Hồ cá tạp Út Lệ thứ 7 ngày 12/2 khai trương. Cá nền gồm : cá tra,cá phi ,cá chép


2022-02-10 10:07:24
Hồ cá tạp Út Lệ thứ 7 ngày 12/2 khai trương. Cá nền gồm : cá tra,cá phi ,cá chép ! Mỗi ngày hồ thả thêm 50kg chép bể! Giá vé 200n/suat 6 tiếng! Hồ chỉ thu lại cá chép 20n/kg truoc 18h

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thông báo Lý Ngư 25/3: (2021-03-25 22:23:21)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ cá tạp Út Lệ thứ 7 ngày 12/2 khai trương. Cá nền gồm : cá tra,cá phi ,cá chép (2022-02-10 10:07:24)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Hồ cá tạp Út Lệ thứ 7 ngày 12/2 khai trương. Cá nền gồm : cá tra,cá phi ,cá chép (2022-02-10 10:07:24)
Shopping cart