Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:48:08)

Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp!


2022-03-06 13:48:08

Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp!
Tuần sau em lại thả tiếp 500kg Diêu Hồng size 1-1.5kg/con


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Thả cá tem như đã hẹn nhé ae (2021-04-03 09:07:42)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:48:08)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:48:08)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Vỹ Phạm Nguyễn Hiếu cá cá kìa cá kìa

  2. Nghe thả diêu hồng là khoái r. Đợi bên a thả e qua ủng hộ ngay

Shopping cart