Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:46:51)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2022-03-06 13:46:51

Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp!
Tuần sau em lại thả tiếp 500kg Diêu Hồng size 1-1.5kg/con

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá ăn như chó luôn ae ơi. (2022-02-25 22:49:02)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:46:51)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:46:51)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Hồ chuyen chép khi nào khai trương lai a

  2. Tuần sau thả điêu hồng là thứ mấy a

Shopping cart