Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – 3 năm (2018-10-05 11:00:38)

3 năm


2018-10-05 11:00:38

3 năm

Thông báo hồ Chép >
Vì là thứ 5 em thả 100kg Chép mà cá vẫn ko chịu ăn mồi nên mai thứ 7 em ko thả Chép –CN vẫn câu giải 300k/cần với tổng thưởng 5.4 triệu >
Thứ 4 ( 10/10) hồ Chép nghỉ 1 ngày để thả nửa Tấn cá Trắm Cỏ tức là Năm Ngàn Lạng cá Trắm Cỏ có Size từ 2.5kg trở lên !
Thứ 5 hồ hoạt động lại bình thường .
DC : 546/21 Bình Quới P28 Bình Thạnh
DT 0869100139 ( HỒ câu cá Út Lệ )


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả cá Lóc hồ Lure+ngâm (2022-06-04 09:47:19)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – 3 năm (2018-10-05 11:00:38)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – 3 năm (2018-10-05 11:00:38)
Shopping cart