Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – 2 con chép heo lên bờ mỗi khách được 300k cá thả lại xuống hồ (2023-07-22 11:43:14)

Thả 200kg cá Chép lúc 9h sáng thứ 7 ngày 12/2.


2023-07-22 11:43:14

2 con chép heo lên bờ mỗi khách được 300k cá thả lại xuống hồ

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 21h30. Tối thứ 6 (17/12). Hồ voi con thả trước 82kg cá lóc To. Hẹn 10h thứ 7. Th (2021-12-17 22:02:13)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – 2 con chép heo lên bờ mỗi  khách được 300k cá thả lại xuống hồ (2023-07-22 11:43:14)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – 2 con chép heo lên bờ mỗi khách được 300k cá thả lại xuống hồ (2023-07-22 11:43:14)
Shopping cart