Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đã trả cho mỗi kí phi con 50k/kg (2021-05-01 17:17:55)

Đã trả cho mỗi kí phi con 50k/kg

Đã trả cho mỗi kí phi con 50k/kg
Nhất ngày cá phi con: 4kg5 cần thủ Ty
Nhì ngày cá phi con: 4kg4 cần thủ Huy
Mỗi cần thủ được nhận 1 lẩu dê (ăn tại quán)
Chương trình tối nay tới sáng mai là: tổng số kí cá để nhận thưởng.

Ngày mai vẫn tiếp tục cá phi con ban ngày và tổng số kia cá ban đêm.

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Cứ 1p len 1 em
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đã trả cho mỗi kí phi con 50k/kg (2021-05-01 17:17:55)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đã trả cho mỗi kí phi con 50k/kg (2021-05-01 17:17:55)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart