Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đã thả xong 21 cá khoen (2021-05-04 11:26:57)

Đã trả cho mỗi kí phi con 50k/kg

Đã thả xong 21 cá khoen
Cuối tuần lấy thêm các cá khác thì đeo tiếp.


Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Xem thêm  Các kiểu chả cá từ thành quả câu được
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đã thả xong 21 cá khoen (2021-05-04 11:26:57)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Đã thả xong 21 cá khoen (2021-05-04 11:26:57)
9 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Tuần này qua săn mới dc

  2. Bống tượng hả anh

  3. Để lên săn lóc bông kakaa

  4. Có khoen trắm cho anh em săn hàng ko ?

  5. Nguyễn Tâm Linh Sirius Nguyễn Minh Tú

  6. Quao bông ni được câu mồi giả ko a ôi ??

  7. Tiên Hứa Heo Boss lên lure lụm đùi dê nhậu ??

Để lại bình luận

Shopping cart