Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Cần tay, cần máy, rê, lure đồng giá: (2021-05-03 14:38:55)

Cần tay, cần máy, rê, lure đồng giá:


Cần tay, cần máy, rê, lure đồng giá:
150k/4 tiếng
230k/8 tiếng
300k cả ngày
Thời gian câu: 07h00-22h00
Thứ 7 hàng tuần: câu xuyên đêm tới sáng chủ nhật.
Cá tra từ 10kg trở lên: 2triệu
Cá tra từ 8kg trở lên: 1triệu
Cá trê từ 8kg trở lên: 2triệu
Cá trê từ 7kg trở lên: 1triệu
Chép, chim, rô phi đeo khoen: 500k(cá thả lại hồ)
Tra trê từ 5kg trở lên làm cá nền: 20k/kg
Tra trê dưới 5kg, thu lại: 15k/kg
Cá chim: 15k/kg
Rô phi: 15k/kg
Tất cả cá phải ăn miệng hợp lệ
Không cấm mồi
Cấm: dùng ba tiêu và lưỡi lục
Hỏa tiễn, Hải tượng ăn miệng: 200k(cá thả lại hồ)
Cá thả cố định vào tối thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 11h. Thả 52kg cá lóc lần 2. Báo cáo 7h30 đã thả 73kg cá lóc Tổng thả 125kg .
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Cần tay, cần máy, rê, lure đồng giá: (2021-05-03 14:38:55)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – Cần tay, cần máy, rê, lure đồng giá: (2021-05-03 14:38:55)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart