Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021. (2021-05-01 09:38:29)

ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021.


ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021.
Tra 5kg trở lên, hồ thu lại làm cá nền: 20k/kg
Trê từ 5kg trở lên,nếu cần thủ muốn bán lại thì hồ thu 20k/kg. Cá trê nhỏ hơn: 10k/kg.
Cá chim nếu bán lại thì hồ thu 10k/kg.
Rô phi 12k/kg (cá khỏe).
Các cá khác không thu.
Cấm câu lục và ba tiêu.
Cần thủ lure chú ý: Sử dụng mồi body để tránh tình trạng máng cá giống sử dụng ba tiêu. Vì cá máng đó không hợp lệ.
Cá heo 10kg đập heo, heo 5tr quay đầu.
Riêng cần thủ Bình: cá 11kg, heo 10tr.
Cá đập heo được nhận thêm 1 con dê nhưng không được tính dê tháng( nhường cho anh em câu cá nhỏ hơn được nhận)

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê - Cột vầy chắc đc, kkk (2021-05-03 16:56:48)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021. (2021-05-01 09:38:29)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021. (2021-05-01 09:38:29)
2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Lấy áo quất tay mà giông.vậy nguy hiểm vãi

Để lại bình luận

Shopping cart