Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021. (2021-05-01 03:27:37)

ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021.


ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021.
Tra 5kg trở lên, hồ thu lại làm cá nền: 20k/kg
Trê từ 5kg trở lên,nếu cần thủ muốn bán lại thì hồ thu 20k/kg. Cá trê nhỏ hơn: 10k/kg.
Cá chim nếu bán lại thì hồ thu 10k/kg.
Rô phi 12k/kg (cá khỏe).
Các cá khác không thu.
Cấm câu lục và ba tiêu.
Cần thủ lure chú ý: Sử dụng mồi body để tránh tình trạng máng cá giống sử dụng ba tiêu. Vì cá máng đó không hợp lệ.
Cá heo 10kg đập heo, heo 5tr quay đầu.
Riêng cần thủ Bình: cá 11kg, heo 10tr.
Cá đập heo được nhận thêm 1 con dê nhưng không được tính dê tháng( nhường cho anh em câu cá nhỏ hơn được nhận)

Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê - CHƠI TRẬN LỚN XUYÊN ĐÊM 30/4/2021 (2021-04-25 12:08:53)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021. (2021-05-01 03:27:37)
Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê – ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/4/2021. (2021-05-01 03:27:37)
1 Comment
  1. Kêu rồi thu máy dt hiền đi ???

Để lại bình luận

Shopping cart