Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm – Nhất này, nhì ngày hôm nay nha ae

Nhất này, nhì ngày hôm nay nha ae


Nhất này, nhì ngày hôm nay nha ae ??
Hồ hoạt động 7️⃣h đến 2️⃣2️⃣h hằng ngày nhé ae,
Từ 7️⃣h đến 1️⃣2️⃣h hồ còn từ 1️⃣0️⃣ cần trở lên bắt đầu tính nhất ngày nhì , câu 1️⃣ suất vẫn được tính ? Cá chép có cột dây rút ae nào câu đc thưởng 5️⃣0️⃣k cá vẫn đc cân lại ?
Ae nào câu đc cá TRÔI 2️⃣kg trở lên thưởng nóng 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣Đ
Heo ngày mai 1️⃣6️⃣-1️⃣2️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 1️⃣.4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣Đ nhé ae
Cá 2️⃣kg trở lên đập heo, heo nhận đủ tiền không trừ % ( Cá heo với cá thưởng, nhất ngày nhì ngày 1️⃣7️⃣h kết thúc nhé ae ?? )
Heo chỉ tính cá Chép đen với Cá mè bò, đc hổ trợ và thả dây an toàn ?? cá dính sốc vẫn tính heo ??(
1️⃣suất 3️⃣ tiếng 1️⃣2️⃣0️⃣k, tiếng sau 3️⃣0️⃣k
Phi trôi cân lại 1️⃣5️⃣k
Chép cân lại 2️⃣0️⃣k
Chỉ đc sử dụng cần 4️⃣m5️⃣ trở lại, ??
( Cấm sử dụng mồi Trùng Chỉ )
Hồ ở Ql50 ấp 3 xã đa phước huyện bình chánh nhé ae ??
Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Kiếm tiền thiệt là khó khăn (2022-03-08 21:17:08)
Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm – Nhất này, nhì ngày hôm nay nha ae
Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm – Nhất này, nhì ngày hôm nay nha ae
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart