Cà Phê Thủy Mộc – Vắng khách quá nên ngày tăng lên 50 con trắm đen/ mỗi ngày nha Anh em. Rất mong (2023-09-03 18:34:35)

Vắng khách quá nên ngày tăng lên 50 con trắm đen/ mỗi ngày nha Anh em. Rất mong

Vắng khách quá nên ngày tăng lên 50 con trắm đen/ mỗi ngày nha Anh em. Rất mong anh em ủng hộ , 6h30 hồ mở cửa và 7h câu đến 10h đêm.
Giá vé vẫn vậy : 250k/5h và 300k/8h
Cá thu 40k/ kg. Ai muốn bán thì bán, ai muốn mang về thì mang.
Con đầu tiên sốc gần miệng dc lấy.
Chơi quá nét phải ko anh em 🙃🙃😍😍😍


2023-09-03 18:34:35

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Cà Phê Thủy Mộc – Vắng khách quá nên ngày tăng lên 50 con trắm đen/ mỗi ngày nha Anh em. Rất mong  (2023-09-03 18:34:35)
Cà Phê Thủy Mộc – Vắng khách quá nên ngày tăng lên 50 con trắm đen/ mỗi ngày nha Anh em. Rất mong (2023-09-03 18:34:35)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Chịu chơi nhất bình dương rồi hồ

  2. OK anh trai mai anh mở cửa 6h30 nhé

  3. cá kín hồ mà ko ăn là sao ta

Shopping cart