Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay tiếp tục 40 trắm đen xuống hồ nha Anh em. Tổng 3 ngày liên tiếp thả 130 (2023-10-25 19:08:37)

Tối nay tiếp tục 40 trắm đen xuống hồ nha Anh em. Tổng 3 ngày liên tiếp thả 130

Tối nay tiếp tục 40 trắm đen xuống hồ nha Anh em. Tổng 3 ngày liên tiếp thả 130 con trắm đen xuống hồ. Rất mong anh em ủng hộ.


2023-10-25 19:08:37

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Cá của anh nào vào nhận nha (2023-05-24 21:25:52)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay tiếp tục 40 trắm đen xuống hồ nha Anh em. Tổng 3 ngày liên tiếp thả 130  (2023-10-25 19:08:37)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay tiếp tục 40 trắm đen xuống hồ nha Anh em. Tổng 3 ngày liên tiếp thả 130 (2023-10-25 19:08:37)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Ăn được mấy con ? Cá có ăn đau mà ủng hộ

  2. Góp ý tý nha không phải thì thôi bỏ qua nha chủ hồ theo a thì lên làm lưới b40 ở đầu hồ số 1 và 38 nhìn cần thủ ở 2 số ấy giành giật thấy hài vãi

  3. A xử lý mấy biên cho cá ra ngoài ăn chứ núp trong biên hết 😭

  4. Cá hồ đó giờ ăn mồi này nhé.

Shopping cart