Cà Phê Thủy Mộc – tối nay tiếp tục 40 con trắm đen xuống hồ cho suất câu thứ 7. Nâng tổng số trắm (2023-10-27 18:18:26)

Tối nay tiếp tục 40 trắm đen xuống hồ nha Anh em. Tổng 3 ngày liên tiếp thả 130

👉👉👉 tối nay tiếp tục 40 con trắm đen xuống hồ cho suất câu thứ 7. Nâng tổng số trắm đen thả 5 ngày liên tiếp là 210 con. Quá khủng khiếp 😁😁😁. Anh em ủng hộ nha. À hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi.


2023-10-27 18:18:26

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - Đằng nào mai cũng cuối tuần. (2023-09-15 19:22:19)
Cà Phê Thủy Mộc –  tối nay tiếp tục 40 con trắm đen xuống hồ cho suất câu thứ 7. Nâng tổng số trắm (2023-10-27 18:18:26)
Cà Phê Thủy Mộc – tối nay tiếp tục 40 con trắm đen xuống hồ cho suất câu thứ 7. Nâng tổng số trắm (2023-10-27 18:18:26)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cả ca 8h mà ko có cơ hội xuống lỗ 1và38 để trống móm
    Hy vọng mai đc xuống để trống móm kkkk

  2. Sag ghe qua hồ mà đông nhu quân nguyên đi ve lun

  3. Chủ hồ ơi nói ae đánh thẳng lổ chứ toàn đánh chéo ổ ko à nản!!!

  4. Chủ nhật thả vài em hàng 10 xuống cho nó lội vòng vòng chơi ah anh.

Shopping cart