Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay thả 40 em đen. Mai 6h hồ mở cửa 7h câu nha. Trừ số 1 và 38 thì các số kh (2023-09-01 19:39:31)

Tối nay thả 40 em đen. Mai 6h hồ mở cửa 7h câu nha. Trừ số 1 và 38 thì các số kh

Tối nay thả 40 em đen. Mai 6h hồ mở cửa 7h câu nha. Trừ số 1 và 38 thì các số khác ngồi tự do. Hồ có đủ đan và cám xã.Tối nay thả 40 em đen. Mai 6h hồ mở cửa 7h câu nha. Trừ số 1 và 38 thì các số khác ngồi tự do. Hồ có đủ đan và cám xã.

2023-09-01 19:39:31

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Em thả 300kg cá Chép hồ cá tạp! (2022-03-06 13:48:08)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay thả 40 em đen. Mai 6h hồ mở cửa 7h câu nha. Trừ số 1 và 38 thì các số kh (2023-09-01 19:39:31)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay thả 40 em đen. Mai 6h hồ mở cửa 7h câu nha. Trừ số 1 và 38 thì các số kh (2023-09-01 19:39:31)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cá chép của tui đâu ông nội ơi?

  2. Ông k thả cá chép tui thả ông xuống hồ tui câu đấy nha!

  3. Có bán Đan lẻ ko a 🤣🤣🤣🤣

  4. Em co góp ý chút bốc so di ah

  5. Vậy số 1 và số 38 thì sao anh

Shopping cart