Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay Hồ đổi bolero Chép thành Dance #Trắmđen. Thả 35 con trắm đen cho ngày ma (2023-09-25 20:04:19)

Tối nay Hồ đổi bolero Chép thành Dance #Trắmđen. Thả 35 con trắm đen cho ngày ma


Tối nay Hồ đổi bolero Chép thành Dance #Trắmđen. Thả 35 con trắm đen cho ngày mai. Anh em rảnh ghé câu nhé.
Chiều mai 3h thêm 60 ký chép cho anh em chơi đêm.
3 ngày liên tiếp hồ đã livetream thả 700kg chép xuống hồ mới chỉ lên dc 1/2 thôi, nên nay đổi gió thả đen.
Rất mong anh em ủng hộ.


2023-09-25 20:04:19

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ -
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay Hồ đổi bolero Chép thành Dance #Trắmđen. Thả 35 con trắm đen cho ngày ma (2023-09-25 20:04:19)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay Hồ đổi bolero Chép thành Dance #Trắmđen. Thả 35 con trắm đen cho ngày ma (2023-09-25 20:04:19)
Shopping cart