Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay còn 35 con trắm đen cuối thả nốt cho anh em câu. Trưa mai thêm 60kg chép (2023-09-27 20:51:06)

Tối nay còn 35 con trắm đen cuối thả nốt cho anh em câu. Trưa mai thêm 60kg chép

Tối nay còn 35 con trắm đen cuối thả nốt cho anh em câu. Trưa mai thêm 60kg chép nha Anh em.
Sau đó sẽ là series mỗi ngày 200 ký cá chép.Tối nay còn 35 con trắm đen cuối thả nốt cho anh em câu. Trưa mai thêm 60kg chép nha Anh em.
Sau đó sẽ là series mỗi ngày 200 ký cá chép.

2023-09-27 20:51:06

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Voi Con Thả 100kg cá Chép zin. Thứ 6. 29/10/2021. (2021-10-29 08:11:46)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay còn 35 con trắm đen cuối thả nốt cho anh em câu. Trưa mai thêm 60kg chép (2023-09-27 20:51:06)
Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay còn 35 con trắm đen cuối thả nốt cho anh em câu. Trưa mai thêm 60kg chép (2023-09-27 20:51:06)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. hết đợt này ko thả trắm đen nữa ak a

  2. Tạm thời chưa tìm dc bè mới, tìm dc sẽ thông báo ạ.

Shopping cart