Cà Phê Thủy Mộc – Thông báo thả ( mai) thứ 2 : 2⃣5⃣0⃣/ 8⃣h. (2023-10-15 17:30:55)

Thông báo thả ( mai) thứ 2 : 2⃣5⃣0⃣/ 8⃣h.

Thông báo thả 🐟🐟🦈🦈( mai) thứ 2 : 2️⃣5️⃣0️⃣/ 8️⃣h.
👉 150kg chép : 2 lần sáng 100kg và chiều 3h 50kg chép
👉👉 giá câu siêu 🔥🔥 dễ chơi :
👉 : 250k/8h
Và suất tối từ 6h tối -> 10h đêm chỉ 150k
Anh em ủng hộ nha, hồ có cám, bột thơm, trứng kiến đầy đủ. Full ngày ko giới hạn thời gian : 350k.


2023-10-15 17:30:55

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - Vắng khách quá nên ngày tăng lên 50 con trắm đen/ mỗi ngày nha Anh em. Rất mong (2023-09-03 18:34:35)
Cà Phê Thủy Mộc – Thông báo thả ( mai) thứ 2 : 2⃣5⃣0⃣/ 8⃣h. (2023-10-15 17:30:55)
Cà Phê Thủy Mộc – Thông báo thả ( mai) thứ 2 : 2⃣5⃣0⃣/ 8⃣h. (2023-10-15 17:30:55)
Shopping cart