Cà Phê Thủy Mộc – Thằng em nó lock quá . (2023-09-29 18:39:28)

Thằng em nó lock quá .

Thằng em nó lock quá 😀😀😀.
À cái này em nói thiệt, cá chép ( khác trắm đen) thả buổi sáng ăn mạnh hơn thả buổi tối. Mà mấy anh lại ko tin kêu em cứ thả tối để mai câu.
Như vậy đi đằng nào cũng ngày 200 ký chép. Chia ra thả :
👉 10h đêm : 50 ký
👉 8h sáng : 100 ký.
👉 4h chiều : 50 ký.
Đảm bảo cá ăn đều từ sáng đến đêm.


2023-09-29 18:39:28

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - Tối còn cở 20 con trắm đen thả. (2023-09-05 18:13:49)
Cà Phê Thủy Mộc – Thằng em nó lock quá . (2023-09-29 18:39:28)
Cà Phê Thủy Mộc – Thằng em nó lock quá . (2023-09-29 18:39:28)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Bài mồi cuối của e đó

  2. bài mồi của người có tiền 😂😂😂

  3. Ko thả đen nữa a ak a công

  4. Sang 8 h 100 kg – trưa 12 h 100 kg nữa là dẹp tối khỏi thả luon ‘

Shopping cart