Cà Phê Thủy Mộc – Nay thời tiết âm u mưa cá chậm ăn nên dưới hồ còn nhiều trắm.tối nay thả sớm 30 (2023-10-29 19:55:43)

Nay thời tiết âm u mưa cá chậm ăn nên dưới hồ còn nhiều trắm.tối nay thả sớm 30


Nay thời tiết âm u mưa cá chậm ăn nên dưới hồ còn nhiều trắm.tối nay thả sớm 30 con trắm đen xuống hồ cho ngày mai thứ 2 đầu tuần. Nay thả cá sớm. Dưỡng oxy sớm mai hứa hẹn bão cá. Anh em ủng hộ nhé


2023-10-29 19:55:43

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá lên khủng quá mấy anh ơi tranh thủ trời mát làm bậy một suất kiếm cảm giác nh (2023-08-09 06:22:32)
Cà Phê Thủy Mộc – Nay thời tiết âm u mưa cá chậm ăn nên dưới hồ còn nhiều trắm.tối nay thả sớm 30  (2023-10-29 19:55:43)
Cà Phê Thủy Mộc – Nay thời tiết âm u mưa cá chậm ăn nên dưới hồ còn nhiều trắm.tối nay thả sớm 30 (2023-10-29 19:55:43)
Shopping cart