Cà Phê Thủy Mộc – Mai ( thu 4) tiếp thả 100kg chép (2023-10-17 19:13:07)

Mai ( thu 4) tiếp thả 100kg chép

Mai ( thu 4) tiếp thả 100kg chép
Xã hồ chỉ 250k/ ngày. Câu mệt nghỉ nha anh em. 10h hồ đóng cửa. Anh em ủng hộ nha, cá thả , giá câu thì rẻ mà mấy nay ko qua đò nổi 🤣🤣


2023-10-17 19:13:07

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 11h thả 55kg cá lóc lần thứ 2. Thứ 5. (4/3/2021)
Cà Phê Thủy Mộc – Mai ( thu 4) tiếp thả 100kg chép (2023-10-17 19:13:07)
Cà Phê Thủy Mộc – Mai ( thu 4) tiếp thả 100kg chép (2023-10-17 19:13:07)
Shopping cart