Cà Phê Thủy Mộc – còn khoảng 100kg chép sót lại ( zin 100% ) trắm đen mai mới về tiếp giờ hết sạc (2023-10-31 19:18:10)

còn khoảng 100kg chép sót lại ( zin 100% ) trắm đen mai mới về tiếp giờ hết sạc

🆘🆘 còn khoảng 100kg chép sót lại ( zin 100% ) trắm đen mai mới về tiếp giờ hết sạch rồi. Tối nay thả 100kg chép mai xã hầm cho anh em uýnh 250k/8h. Full ngày 350k.
8 ngày liên tiếp hồ đã thả 305 kg trắm đen, mai về tiếp 2 tấn nữa. Dự là sẽ thả mỗi ngày 50 con. Còn ngày mai xã hầm nha Anh em. Vẫn thả 100kg chép.


2023-10-31 19:18:10

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - Khách nhiệt tình quá. Nghe thấy thả trắm là dù gẫy cẳng một bên vẫn cố lết tới h (2023-10-23 17:16:18)
Cà Phê Thủy Mộc –  còn khoảng 100kg chép sót lại ( zin 100% ) trắm đen mai mới về tiếp giờ hết sạc (2023-10-31 19:18:10)
Cà Phê Thủy Mộc – còn khoảng 100kg chép sót lại ( zin 100% ) trắm đen mai mới về tiếp giờ hết sạc (2023-10-31 19:18:10)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
Shopping cart