Cà Phê Thủy Mộc – À anh em (2023-11-06 18:48:57)

À anh em

À anh em
Thả 45 con trắm đen 300k/ ngày hay 30 con 250k/ ngày. Cho em ý kiến nha. Câu mới ý kiến. Nha 😁😁😁À anh em
Thả 45 con trắm đen 300k/ ngày hay 30 con 250k/ ngày. Cho em ý kiến nha. Câu mới ý kiến. Nha 😁😁😁

2023-11-06 18:48:57

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - tối nay tiếp tục 40 con trắm đen xuống hồ cho suất câu thứ 7. Nâng tổng số trắm (2023-10-27 18:18:26)
Cà Phê Thủy Mộc – À anh em (2023-11-06 18:48:57)
Cà Phê Thủy Mộc – À anh em (2023-11-06 18:48:57)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Đương nhiên phải 3xi rùi chú…kkkk…thêm 15 con khả năng móm của a sẽ giảm đi nhìu…kkk

  2. Còn bao nhiêu con trả hết xuống lấy bao nhiêu thì lấy

  3. Muốn bao nhiêu thì thả bấy nhiêu

  4. Tha nhiều cá ăn là được 250 k … Hãy là 500 k cũng vậy thôi cả ăn là được kkkk

  5. 30 hay 50 thì vẫn móm như thường

  6. 100con 1000k ngày đi…..kkkk…..chơi lớn á…..

  7. Chủ tịch bổ sung cho ae thêm mấy con này nhé 😂😂😂

Shopping cart