Cà Phê Thủy Mộc – 3 ngày nghỉ thay nước ( cá còn nguyên) mai thả thêm 100kg chép. (2023-10-13 19:05:39)

3 ngày nghỉ thay nước ( cá còn nguyên) mai thả thêm 100kg chép.

3 ngày nghỉ thay nước ( cá còn nguyên) mai thả thêm 100kg chép.
Chỉ 👉👉 2️⃣5️⃣0️⃣/ 8h câu.
Anh em ủng hộ nha. Mai kiểu gì cũng ăn mạnh.


2023-10-13 19:05:39

Cà Phê Thủy Mộc

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - Mai tiếp tục là 50 con trắm đen chia 2 lần thả nha anh em. Tối nay 35, trưa mai (2023-09-19 18:51:55)
Cà Phê Thủy Mộc – 3 ngày nghỉ thay nước ( cá còn nguyên) mai thả thêm 100kg chép. (2023-10-13 19:05:39)
Cà Phê Thủy Mộc – 3 ngày nghỉ thay nước ( cá còn nguyên) mai thả thêm 100kg chép. (2023-10-13 19:05:39)
Shopping cart