Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Tạm dẫn đầu chép zòi: a Khanh 11.8kg (2023-09-22 07:15:54)

2023-09-22 07:15:54 🥰🥰🥰Tạm dẫn đầu chép zòi: a Khanh 11.8kg Săn hàng : a Luân 3 lần ! Cập nhật heo hằng ngày: Heo zòi :h1 :5600(5kg đập) ,heo ...

Hồ Câu Voi Con – Chép bụ. 8h (2023-09-22 08:16:55)

Chép bụ. 8h 2023-09-22 08:16:55 Hồ Câu Voi Con - Voi Con Lóc Chép

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Cá chép ăn như máy điện nha ae (2023-09-22 09:31:08)

2023-09-22 09:31:08 Cá chép ăn như máy điện nha ae Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Cà Phê Thủy Mộc – Tối nay xã hết bể này cho chép về. (2023-09-21 16:34:03)

Tối nay xã hết bể này cho chép về. Tối về 1,6 tấn cá chép Mai anh em ủng hộ nha 2023-09-21 16:34:03 Cà Phê Thủy Mộc

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 6 22/9 hồ chép nghỉ kéo cá con (2023-09-21 19:37:06)

2023-09-21 19:37:06 Thứ 6 22/9 hồ chép nghỉ kéo cá con thứ 7 hoạt động lại bình thường nha mấy aThứ 6 22/9 hồ chép nghỉ kéo cá con thứ 7 hoạt ...

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2023-09-21 08:58:17)

Kính gửi Thứ 6 (22/9) vẫn thả 100kg chép zin cứng. (Nhớ thủ nhộng ong nhé. Hay có vụ này lắm vào sáng sớm). 100kg chép sẻ thực hiện thả trước vào ...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Cá trê lên quá êm tranh thủ vô câu ae ơi (2023-09-21 12:17:24)

2023-09-21 12:17:24 Cá trê lên quá êm tranh thủ vô câu ae ơi Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Tạm dẫn đầu chép zòi: a Khanh 11.8kg (2023-09-20 07:02:46)

2023-09-20 07:02:46 🥰🥰🥰Tạm dẫn đầu chép zòi: a Khanh 11.8kg Săn hàng : a Khán + a Châu 2 lần! Cập nhật heo hằng ngày: Heo zòi :h1 :5520(5kg đập) ...

Hồ Câu Voi Con – Thả trước 100kg chép zin xuống hồ. Lúc 21h30 tối thứ 3 ngày 19/9/23. (2023-09-19 21:39:22)

Thả trước 100kg chép zin xuống hồ. Lúc 21h30 tối thứ 3 ngày 19/9/23. Rất mong sự ủng hộ Hồ câu cá voi con 2023-09-19 21:39:22 Hồ Câu Voi Con ...

Cà Phê Thủy Mộc – Mai tiếp tục là 50 con trắm đen chia 2 lần thả nha anh em. Tối nay 35, trưa mai (2023-09-19 18:51:55)

Mai tiếp tục là 50 con trắm đen chia 2 lần thả nha anh em. Tối nay 35, trưa mai 15 con.Mai tiếp tục là 50 con trắm đen chia 2 lần thả nha anh em. ...

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thả cá hồ tạp (2023-09-19 18:12:57)

2023-09-19 18:12:57 Thả cá hồ tạp Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Cá trê lên mạnh nha (2023-09-19 15:03:15)

2023-09-19 15:03:15 Cá trê lên mạnh nha Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Cá khủng hồ trê nha ae (2023-09-19 12:48:18)

2023-09-19 12:48:18 Cá khủng hồ trê nha ae Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả 80kg cá lóc đói nhé. lúc 7h sáng thứ 3. Ngày 19/9/23. (2023-09-18 19:47:55)

Kính gửi. Thả 80kg cá lóc đói nhé. lúc 7h sáng thứ 3. Ngày 19/9/23. Rất mong sự ủng hộ. Hộ câu cá voi con 2023-09-18 19:47:55 Hồ Câu Voi ...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hàng khủng lên tiếp nữa nhe ae chiều mát cá lên đều quá ae ơi (2023-09-18 17:02:06)

2023-09-18 17:02:06 Hàng khủng lên tiếp nữa nhe ae chiều mát cá lên đều quá ae ơi Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Hồ Câu Voi Con – Chép (2023-09-17 10:02:22)

Chép 2023-09-17 10:02:22 Hồ Câu Voi Con - Voi Con Lóc Chép

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cá ăn tối (2023-09-17 20:48:40)

2023-09-17 20:48:40 Cá ăn tối Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Cà Phê Thủy Mộc – Chiêm ngưỡng kỹ thuật bắt trắm đen của dũng ( 35 trắm đen và 80 kg chép) (2023-09-17 20:34:47)

Chiêm ngưỡng kỹ thuật bắt trắm đen của dũng ( 35 trắm đen và 80 kg chép) 2023-09-17 20:34:47 Cà Phê Thủy Mộc

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Báo cá (2023-09-17 08:42:53)

2023-09-17 08:42:53 Báo cá Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Hồ Câu Voi Con – 80kg cá chép to xuống hồ. 8h sáng chủ nhật ngày 17/9/23. Hồ câu cá voi con. Rất (2023-09-17 07:59:19)

80kg cá chép to xuống hồ. 8h sáng chủ nhật ngày 17/9/23. Hồ câu cá voi con. Rất mong sự ủng hộ của Quý Cần 2023-09-17 07:59:19 Hồ Câu Voi ...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Tra hồ em cá mới ăn mạnh rồi nhe ae hôm nay chủ nhật anh em rảnh vô bắt thôi ae (2023-09-17 08:10:20)

2023-09-17 08:10:20 Tra hồ em cá mới ăn mạnh rồi nhe ae hôm nay chủ nhật anh em rảnh vô bắt thôi ae ơi Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình ...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chép lên khủng quá ae ơi to lên mạnh nữa (2023-09-17 08:05:38)

2023-09-17 08:05:38 Chép lên khủng quá ae ơi to lên mạnh nữa Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Hồ Câu Voi Con – Chép (2023-09-16 13:30:43)

Chép 2023-09-16 13:30:43 Hồ Câu Voi Con - Voi Con Lóc Chép

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ trê xôi xôi ae ơi tranh thủ vô xôi ae ơi (2023-09-16 13:04:11)

2023-09-16 13:04:11 Hồ trê xôi xôi ae ơi tranh thủ vô xôi ae ơi Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Cà Phê Thủy Mộc – Đằng nào mai cũng cuối tuần. (2023-09-15 19:22:19)

Đằng nào mai cũng cuối tuần. Tối nay 50 em đen đi, trưa mai thả thêm 50-100kg chép tuỳ đông hay vắng.Đằng nào mai cũng cuối tuần. Tối nay 50 em ...

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – E Thả 50kg trê cho hồ tạp rảnh vào câu nha mấy a (2023-09-15 16:28:25)

2023-09-15 16:28:25 E Thả 50kg trê cho hồ tạp rảnh vào câu nha mấy a Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá cuối tuần. (2023-09-15 17:33:29)

Kính gửi. Thả cá cuối tuần. - Thứ 7: Thả 80kg cá lóc To. Thả như sau: Thả trước 40kg cá lóc xuống hồ lần 1, Lúc 21h tối thứ 6 ngày 15/9/23. - ...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Cá lại lên nha ae (2023-09-15 17:19:17)

2023-09-15 17:19:17 Cá lại lên nha ae Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – 60kg +5khoen (2023-09-15 07:53:01)

2023-09-15 07:53:01 60kg +5khoen Tạm dẫn đầu chép zoi : a Lộc 10.4kg Săn Hàng : a Chí + a Hạnh 3 lần ! -Cập nhật heo hằng ngày: Heo zòi :h1 ...

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Sáng thứ 6, ngày 15/9 thả tiếp 70kg cá chép to ạ. (2023-09-14 21:30:49)

Kính gửi. Sáng thứ 6, ngày 15/9 thả tiếp 70kg cá chép to ạ. Hồ câu cá voi con 2023-09-14 21:30:49 Hồ Câu Voi Con - Voi Con Lóc Chép

Hiển thị thêm
Shopping cart