Chỉ 50.000 Hương dụ B52 siêu cấp, Mồi Câu Bá Vương, mồi câu trắm cỏ, chép.

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hương dụ B52 siêu cấp, Mồi Câu Bá Vương, mồi câu trắm cỏ, chép.

Giá: 50.000
Cập nhật vào 21 June, 2022  
Buy Now
shopee.vn
Canh Me Sản Phẩm Này Giảm Giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá sản phẩm này giảm như mức mong muốn.

Lịch Sử Giá

Thống Kê

Giá Hiện Tại 50.000₫ 21 June, 2022
Giá Cao Nhất 50.000₫ 21 June, 2022
Giá Thấp Nhất 50.000₫ 21 June, 2022
Thống Kê Từ 21 June, 2022

Điều chính giá gần đây

50.000₫ 21 June, 2022

Hương dụ B52 siêu cấp, Mồi Câu Bá Vương, mồi câu trắm cỏ, chép. Hướng dẫn sử dụng: CHUẨN BỊ VÀO MUA ĐÁNH TRẮM RỒI AE NÊN SỞ HỮU 1 CHAI 🤣 CÓ 2 CÁCH PHA LÀ TRỘN VỚI NGÔ NGỌT HOẶC TRỘN VÀO CÁM KHUYẾN KHÍCH NÊN ĐÁNH VS NGÔ ĐỂ CHO ĐÁNH ĐƯỢC CẢ CHÉP LẪN TRẮM TRẮNG....

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart