Chỉ 350.000 Cần câu lure máy đứng

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Cần câu lure máy đứng

Giá: 350.000
Cập nhật vào 2 June, 2022  
Buy Now
sendo.vn

Lịch Sử Giá

 Thông tin sản phẩmVật liệu carbonThông số kỹ thuật (tay cầm súng / tay cầm thẳng): 1,83 mét- 2,13 mét- 2,4 métThiết kế 2 ngọn cứng (H), MH (trung bìn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart