Chỉ 130.000 mồi câu trắm đen vị tanh, ngâm ốc vị tanh

Hữu Ích0
Hữu Ích0

mồi câu trắm đen vị tanh, ngâm ốc vị tanh

Giá: 135.000
Cập nhật vào 24 April, 2022  
Buy Now
shopee.vn
Canh Me Sản Phẩm Này Giảm Giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá sản phẩm này giảm như mức mong muốn.

Lịch Sử Giá

Thống Kê

Giá Hiện Tại 135.000₫ 24 April, 2022
Giá Cao Nhất 135.000₫ 24 April, 2022
Giá Thấp Nhất 130.000₫ 25 March, 2022
Thống Kê Từ 25 March, 2022

Điều chính giá gần đây

135.000₫ 24 April, 2022
130.000₫ 25 March, 2022

nhà e có phân chia combo và lẻ để ae có thêm lựa chọn cám xả trực tiếp, còn ngâm ốc dùng vs ốc có 2 loại thơm và tanh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart