Trang Trại Đại Quang Minh – Thông báo:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo:
Cầu treo kênh A ( cầu Thanh Niên ) có bản cấm lưu thông vào ngày 06/3/2021 .Do đó anh em đi cầu treo Kênh B cạnh khu di tích Láng Le Bàu Cò
( đi đường Trần Đại Nghĩa qua khu công nghiệp đến ngã tư Láng Le Bàu Cò có chốt đèn giao thông rẽ trái đi hết đường – rẽ trái 50 mét – rẽ phải qua cầu treo đến đường Trương Văn Đa – rẽ phải qua cầu Bà Tỵ – cập bên phải đi đến Kênh Độc Lập vào Khu câu cá Đại Quang Minh)Trang Trại Đại Quang Minh – Đại Quang Minh Farm

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart