Trang Trại Đại Quang Minh – Thông báo vui (2021-04-04 19:31:41)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-04 19:31:41

Thông báo vui
Con heo đất ngày 4/4/21 đã bị đập bởi con cá tra 9,9 ký hồ số 3
Xin chúc mừng bạn
Con heo cá tra kỳ tới bắt đầu lại ngày 11/4/2021 mời các bạn tham gia nhé!
Con heo cá chép chưa bị đập tuần tới 11/4/2021 tiếp tục.
Trang Trại Đại Quang Minh – Đại Quang Minh Farm

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart