Trang Trại Đại Quang Minh – THÔNG BÁO (2021-10-07 11:42:38)

Hữu Ích+13
Hữu Ích+13


2021-10-07 11:42:38
THÔNG BÁO
Về việc mở cửa hoạt động Khu Câu cá thể thao Đại Quang Minh

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Đại Quang Minh xin thông báo Khu Câu cá thể thao Đại Quang Minh mở cửa hoạt động lại từ ngày 09 tháng 10 năm 2021.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đề nghị quý khách khi tham gia hoạt động tại Khu Câu cá thể thao Đại Quang Minh đảm bảo các quy định sau:
– Thực hiện quét mã QR và khai báo y tế tại cổng kiểm soát; phải có mã QR thể đã tiêm đủ liều vaccine (ứng dụng Y Tế HCM, Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID), trường hợp không có mã QR phải có giấy xác nhận theo quy định.
– Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế – Khử khuẩn – không tụ tập đông người) trong quá trình tham gia hoạt động.
– Đặt hẹn trước qua Hotline: 02822.139.169

Trang Trại Đại Quang Minh – Đại Quang Minh Farm

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart