Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Trang Trại Đại Quang Minh – 14 giờ 18/4/2021 (2021-04-06 08:42:51)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-06 08:42:51

14 giờ 18/4/2021

Thông báo
1/-Heo đất ngày 4/4/21 bị đập bởi cá tra 9,9 ký tại ao số 3.
Heo chủ Nhật ngày 11/4/2021 tiếp theo với cá tra có trọng lượng từ 9,2 ký trở lên.
Thể lệ: thời gian câu từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều.
* trong khoảng thời gian này anh em nào câu được cá có trọng lượng nêu trên và được xác nhận hợp lệ thì được đập heo không phải chờ đến hết giờ.
Nếu hết giờ không có cần thủ nào có cá đủ trọng lượng để đập heo thì con heo được bảo lưu qua tuần kế tiếp ./.
2/- Heo cá chép qua tuần thứ 2 chưa bị đập mời anh em tham gia cho vui chỉ 10k thôi mà.Trang Trại Đại Quang Minh – Đại Quang Minh Farm

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart