Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ chép 29 – THÔNG BÁO KHẨN (2021-04-16 15:38:13)

Hữu Ích0
Hữu Ích0???THÔNG BÁO KHẨN???
Do tình hình nhiều ae đã đăng ký nhưng lại huỷ nên giải câu thi ngày 18/04/2021 của Hồ Chép 29 ko đủ số lượng cần để tiến hành câu giải. Vì vậy Hồ Chép 29 thành thật cáo lỗi cùng toàn bộ ae đã đăng ký giải câu ngày 18/04/2021, hẹn ae vào một dịp khác thích hợp hơn.
Trân trọng cảm ơn toàn bộ anh em cần thủ đã đang và sẽ luôn ủng hộ nhà hồ.
HỒ CHÉP 29 XIN CHÂN THÀNH CÁO LỖI!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart