Hồ chép 29 – Ngày mai thứ 7 8/5/2021, Hồ chép 29 sẽ thả khoảng 400kg cá đã dưỡng khoảng 1 thá (2021-05-07 10:35:27)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45

Ngày mai thứ 7 8/5/2021, Hồ chép 29 sẽ thả khoảng 400kg cá đã dưỡng khoảng 1 tháng, đặc biệt hồ sẽ thả khoảng 40 kg trắm Ngọc Trinh size 4-6kg.
Ngày mai hồ chỉ bán vé 400k/10h, đủ 15 cần hồ tặng xôi nhất tiếng 200k.
Thời gian tính xôi: 10h-16h.
Mong ae tiếp tục ủng hộ nhà hồ!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart