Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ chép 29 – Ngày mai thứ 3 27/4/2021 Hồ chép 29 mở cửa cho câu lại bình thường nhé ae, ngoà (2021-04-28 09:06:09)

Hữu Ích0
Hữu Ích0????????
Ngày mai thứ 3 27/4/2021 Hồ chép 29 mở cửa cho câu lại bình thường nhé ae, ngoài lượng cá nền đây, hồ bồi thêm 12 bao chép size 2-4kg
Giá suất câu: 500k/10h, đủ 25 cần hồ tặng xôi ae nhé, đáy đã hút sạch bùn.
Mong ae đến ủng hộ nhà hồ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart