Hồ chép 29 Hôm nay vẫn là một ngày chép lên cực mạnh , trắm cũng đã lên 1 em vẫn còn 2 em d (2021-03-21 20:15:43)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hôm nay vẫn là một ngày chép lên cực mạnh 💪💪💪💪💪, trắm cũng đã lên 1 em vẫn còn 2 em dưới hồ, 99% cần thủ đều có cá. Toàn cá bự và đẹp ko tì vết, cảm giác dòng cá cực kỳ phê pha và yomost 😍😍😍😍😍.
Ngày mai hồ tiếp tục bồi 80kg chép size lớn để ae săn cảm giác.
Giá suất câu: 200k/4h, 400k/10h.
Mong ae tiếp tục đến ủng hộ nhà hồ nhé!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart