Hồ chép 29 – Hôm nay hồ đã thả 2 bao ( 30kg) diêu hồng và 3 bao chép, nhưng rất vắng cần, cá (2021-05-10 20:05:45)

Hữu Ích+42
Hữu Ích+42

Hôm nay hồ đã thả 2 bao ( 30kg) diêu hồng và 3 bao chép, nhưng rất vắng cần, cá lên cũng ok.
Trắm vẫn nguyên chưa lên con nào.
Ngày mai hồ tiếp tục bồi 5 bao chép, giá vẫn 200k/4h, 400k/10h.
Mong ae tiếp tục ủng hộ nhà hồ!

Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart