Hồ chép 29 – Hôm nay chép lên mạnh đều khắp hồ, xôi phát cũng hết luôn. (2021-03-27 06:22:33)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hôm nay chép lên mạnh đều khắp hồ, xôi phát cũng hết luôn.
Ngày mai chủ nhật 28/3/2021, hồ bồi 4 bao, giá cần 200k/4h, 400k/10h, đủ 25 cần trên hồ sẽ tặng xôi 20 xôi 50k/con, thời gian tính xôi 10h-16h.
Cảm ơn ae cần thủ luôn ủng hộ nhà hồ!Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart