Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ chép 29 – Hôm nay cá lên rất mạnh ae, ai cũng có cảm giác kéo cá, cần thủ nhiều nhất 27kg, (2021-04-15 16:58:37)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hôm nay cá lên rất mạnh ae, ai cũng có cảm giác kéo cá, cần thủ nhiều nhất 27kg, còn nhiều người 10kg, 13kg…., người ít cũng đôi ba con.
Ngày mai hồ tiếp tục bồi 5 bao, ae đến săn nhé, giá vẫn ko thay đổi!❤️❤️❤️❤️❤️
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart