Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ chép 29 – Hôm nay cá lên ổn, ai cũng có lên cá đều hồ. (2021-04-30 16:03:35)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hôm nay cá lên ổn, ai cũng có lên cá đều hồ.
Ngày mai hồ tiếp tục bồi 10 bao, giá 300k/5h, 500k/10h, đủ 20 cần tặng xôi 20 xôi 100k, thời gian tính xôi từ 10h-16h.
Mong ae cần thủ ủng hộ dài lâu!Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart