Hồ chép 29 – Hnay chép lên chậm hơn, nhưng vẫn đều hồ. (2021-03-25 20:32:16)

Hữu Ích0
Hữu Ích0Hnay chép lên chậm hơn, nhưng vẫn đều hồ.
1- Ngày mai thứ 6 26/3 hồ tiếp tục bồi 4 bao chép, do mấy hôm vừa rồi bồi 5 bao mà ít cần quá. Giá vẫn ko thay đổi, đủ 18 cần trên hồ , hồ tặng 10 xôi 100k
2- Thứ 7 27/3 nhằm tri ân ae cần thủ đã ủng hộ hồ suốt thời gian qua, hồ bồi 300kg chép, giá 350k/5h, 500k/ ngày. Đủ 20 cần trên hồ, hồ tặng 8 xôi tiếng 200k.
Mong ae tiếp tục đến ủng hộ nhà hồ❤️❤️❤️❤️❤️
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart