Hồ chép 29 – Hnay cá lên đều nhé ae, ngày mai thứ 4/5/2021 hồ vẫn bồi 5 bao. (2021-05-05 19:27:39)

Hữu Ích+44
Hữu Ích+44

Hnay cá lên đều nhé ae, ngày mai thứ 4/5/2021 hồ vẫn bồi 5 bao.
Giá vẫn như cũ, hồ xin được điều chỉnh lại giá thu lại cá, mong ae thông cảm!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart