Hồ chép 29 – GAME VUI CUỐI TUẦN THỨ 7 15/05/2021 (2021-05-14 14:33:30)

Hữu Ích+19
Hữu Ích+19

🌹GAME VUI CUỐI TUẦN THỨ 7 15/05/2021🌹
Hồ thả 10 bao chép, 2 bao diêu hồng. Ngoài ra hồ tiến hành kéo cá dưỡng bên ao nhỏ và cá dưỡng trong dèo khoảng 400kg thả hết xuống hồ lớn.
Giá cần: 400k/10h
– Đủ 18 cần hồ tặng xôi nhất tiếng 200k. Từ 28 cần trở lên xôi nhất tiếng 400k, nhì tiếng 200k.
– Thơi gian tính xôi: 10h-16h
Chân thành cảm ơn ae luôn ủng hộ nhà hồ!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart